Zespół

Projekt jest realizowany przez partnerstwo trzech organizacji pozarządowych, w ramach których 5 zespołów badawczych realizuje działania mające na celu stworzenie i wdrożenie narzędzia ułatwiającego wprowadzenie zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce do roku 2020.

Ekspertki i eksperci zespołów badawczych na co dzień pracują w ramach organizacji partnerskich realizujących projekt: WiseEuropa, Fundacji Przyjaciółka,Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.


WiseEuropa (Lider projektu)  jest niezależnym think-tankiem, który specjalizuje się w doradztwie strategicznym, analizach ekonomicznych i instytucjonalnych oraz  prognozach oddziaływania polityki publicznej na gospodarkę. Profesjonalne analizy łączymy z doświadczeniem zdobytym w sektorach publicznym i prywatnym.


Fundacja Przyjaciółka (partner projektu) powstała, aby realizować długoletnie programy pomocy, które w sposób wymierny i trwały mogą wpływać na poprawę trudnej sytuacji jej podopiecznych – dzieci, przede wszystkim tych które wychowują się poza własną rodziną, ale również podejmowanie działań wspierających rodziny.


Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej  (partner projektu) to grupa praktyków z całej Polski, której misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Organizacja uczestniczy w debacie publicznej na temat opieki nad dzieckiem i rodziną i działa na rzecz likwidowania barier w rozwoju rodzinnej opieki zastępczej w Polsce.