O projekcie

WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej realizują partnerski projekt „STWORZENIE I WDROŻENIE NARZĘDZIA BADAWCZEGO SŁUŻĄCEGO WERYFIKACJI PROCESU DEINSTYTUCJONALIZACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIATACH”, którego celem jest ułatwienie wprowadzenia zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce do roku 2020. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

Aktualności

Realizatorzy

  • WiseEuropa

  • Fundacja Przyjaciółka

  • Koalicja