Bez kategorii

Polecamy raport

Polecamy raport z oceny realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, autorstwa ekspertów Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Społecznej. W raporcie został zgromadzony obszerny materiał badawczy, po przeanalizowaniu którego sformułowano wniosku i rekomendacje dotyczące stanu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej oraz czynników, które kształtują ten proces.


Raport do pobrania

Raport z oceny realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - wyniki analiz i badań jakościowych i ilościowych

Posted in: