Aktualności

Z Instytucji do Rodziny – NOWY TERMIN konferencji na temat pieczy zastępczej

WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zapraszają na konferencję Z INSTYTUCJI DO RODZINY, podsumowującą projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”.

W czasie konferencji zostanie zaprezentowane NARZĘDZIE, które służyć ma usprawnieniu procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. Przedstawione będą także wnioski z badań i główne rekomendacje, mające na celu wsparcie zmian systemowych w Polsce, tak aby do roku 2020 jak najwięcej dzieci pozostających pod opieką instytucji mogło znaleźć się w rodzinach zastępczych.

Zaprezentowany zostanie również RAPORT „Postępy deinstytucjonalizacji Pieczy Zastępczej”.

NOWY TERMIN: 29 maja 2018, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, Warszawa, sala 4.04 (4. Piętro). Istnieje możliwość skorzystania z parkingu Politechniki Warszawskiej, pod warunkiem zgłoszenia numerów rejestracyjnych pojazdu do 25 maja 2018 r. na mail events@wise-europa.eu

Rejestracja uczestników trwa do 23 maja 2018 r.

Więcej informacji: events@wise-europa.eu, tel. +48 22 513 14 18